Phật bản mệnh (tuổi Tý),bảo hộ bản mệnh được bình an S1131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con chuột (tuổi Tý) đá mã não đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều

Phật bản mệnh (tuổi Dần),bảo hộ bản mệnh được bình an S1131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con cọp, hổ (tuổi Dần) đá mã não đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại

Phật bản mệnh (tuổi Mão),bảo hộ bản mệnh được bình an S1131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con thỏ (tuổi Mão, Mẹo) đá mã não đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại

Phật bản mệnh (tuổi Thìn),bảo hộ bản mệnh được bình an S1131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con rồng (tuổi Thìn) đá mã não đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều

Phật bản mệnh (tuổi Tỵ),bảo hộ bản mệnh được bình an S1131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con rắn (tuổi Tỵ) đá mã não đỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Biểu tượng cho bình an, che chở bảo vệ, mang lại điều

Phật Bản Mệnh – Trang Sức Phật Bản Mệnh – Tượng Phật Phong Thủy